به منظور ارزیابی اقتصادی پروژه های مرتبط با انواع انرژی های تجدیدپذیر، شرکت سولار بام اقدام به برآورد فنی و اقتصادی پروژه ها می نماید. در این حالت پارامترهایی چون برگشت سرمایه، IRR ، میزان صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی و بدنبال آن عدم تولید آلاینده های کربنی و در نهایت میزان ریسک پذیری پروژه قابل ارائه می باشد.
در زیر برآورد اقتصادی استفاده از آبگرمکن خورشیدی جهت تامین آب گرم مصرفی یک ساختمان مسکونی مورد بررسی قرار میگیرد.

برآورد اقتصادی سیستم آبگرمکن خورشیدی:


با فرض یک ساختمان 120 مترمربعی در حالتی که 5 نفر در آن سکونت داشته باشند و همچنین در نظر گرفتن تجهیزات مورد نیاز برای سیستم آبگرمکن خورشیدی که جوابگوی نیازهای آن باشد و فرض اینکه ساختمان مذکور در شهر تهران واقع شده است، با در نظر گرفتن محصولات ارائه شده توسط شرکت مدت زمان بازگشت سرمایه در این پروژه به قرار زیر خواهد بود:

سیستم آبگرمکن خورشیدی مورد نیاز این ساختمان عبارت است از 2 عدد سطح جاذب به ابعاد 1 x 2 مترمربع و مخزن ذخیزه به ظرفیت 180 لیتری. سرمایه اولیه مورد نیاز جهت خرید و نصب چنین سیستمی مطابق با کیفیت­های اروپائی برابر با 12.500.000 ريال می­باشد.

محاسبه بازگشت سرمایه:


سوخت مصرفی گاز طبیعی به قیمت 800 ریال

در این تحلیل با توجه به قیمت سوخت گاز طبیعی در کشور مبلغ 800 ریال به ازاء هر مترمکعب گاز و به صورت متوسط در نظر گرفته شده است. همانطور که از نتایج بدست آمده از نرم­افزار PREFORM مشخص است مدت بازگشت سرمایه در این حالت 1.7 سال خواهد بود که حتی با وجود پائین بودن قیمت سوخت در کشور و عدم اعمال مالیات مربوط به تولید دی­اکسید کربن توجیه اقتصادی بالائی دارد.
با اجرای این پروژه سالانه از ورود 11 تن گاز دی­اکسید کربن به اتمسفر جلوگیری خواهد شد که در طول 20 سال مانع از تولید بالغ بر 268 تن آلاینده های کربنی می گردد.

حامل انرژی الکتریسیته به قیمت 800 ریال

در این تحلیل با توجه به قیمت حامل انرژی الکتریسیته در کشور که مبلغ 800 ریال به ازاء هر کیلو وات ساعت است آنالیز اقتصادی انجام گرفته است. همانطور که از نتایج بدست آمده از نرم­افزار PREFORM مشخص است مدت بازگشت سرمایه برای چنین سرمایه گذاری برابر با 0.4 سال است که با توجه به افزایش قیمت سوخت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها در کشور که قیمت سوخت را به حد جهانی نزدیک کرده است حتی با وجود اینکه مالیات مربوط به تولید دی­اکسید کربن در کشورمان اعمال نمی­گردد این پروژه از توجیه اقتصادی بالائی برخوردار است و در مقایسه با حالت قبل شرایط بهتری دارد.
لازم به ذکر است در این تحلیل کلیه تلفات مربوط به شبکه و نیروگاه نیز در نظر گرفته شده است که نشان دهنده میزان صرفه انجام این نوع پروژه برای دولت است.